Over ons

Stichting CATAX is onafhankelijk, transparant en met een eigen bestuur.
Wij behartigen de belangen en waarborgen de kwaliteit van de bij ons aangesloten voertuig taxateurs.

Registratie, Transparantie en Kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van onze stichting.

Onze geregistreerde en gecertificeerde taxateurs zijn goed opgeleide en gemotiveerde professionals die:
– Het behalen van de doelen van de klant voorop stellen;
– Meerwaarde leveren voor uw geld;
– De eigen kennis en vaardigheden onderhouden op basis van permanente opleiding
– Zich houden aan gedragsregels en procedurevereisten;
– Aanspreekbaar zijn op basis van onafhankelijk disciplinair klacht- & tuchtrecht en arbitrage-geschillenregeling;
– Verplicht zijn tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;